पात्र उमेदवारांची यादी 

* उमेदवारांनी अर्जाची मूळ प्रत स्वताकडे जपून ठेवावी, मूळ प्रत किंवा झेरॉक्स प्रत कार्यालयास पाठवू नये.

 
.:: Important Note ::. 
Help Line No :- 7083289669 (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: १०.०० ते ६.०० वा पर्यन्त)
visiter counter